Số người online :
14
Số lượt truy cập:
1794722

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

   LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
 

 

Thứ Ba 

Thứ Tư 

 Thứ Năm

 Thứ Sáu

 Thứ Bảy

Chủ Nhật

VĂN HÓA K3-69
   

 HÓA

 

VĂN

TOÁN

 

 
 VĂN HÓA K2-69

 

 

 

 

VĂN 

 

TOÁN

HÓA 

 

 

VĂN HÓA K1-65

 

TOÁN


VĂN

HÓA 

 

 

 

 

 TRUNG CẤP

KHÓA 69 TỐI

 

 

 

 

 QTDN

T

T,.VIỆT

 THĐC

T

T.TUẤN

 

TRUNG CẤP NGHỀ

KHÓA 3-2020

 THĐC

CHÍNH TRỊ 

THTH

GDTC 

AVCB

GDPL

SHL

 

 

CNTT K9 & CNTT K67

CSDL

T

T.TUẤN 

 VB2

T

T.TUẤN

LT WEB

T

T.LUẬT

VB2

T

T.TUẤN 

 

 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 01-2018 - CNTT(Đồ họa)

KTDN

MẠNG CB

PHOTOSHOP

THỰC TẬP

ĐỒ HỌA

AUTOCAD

HỌC TỐI 

COREL NC   

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 01-2018 - CNTT(Phần cứng)

KTDN

MẠNG CB

Main-CMOS

ĐIỆN TỬ

LẮP RÁP, CĐ

SỮA CHỮA

CẤU TRÚC

MÁY TÍNH

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 01-2018 - KINH TẾ

KTDN

QTDN

KTTMDV 

PMKT

THUẾ

TCDN 

TT&TTQT     
 Kế toán K67

 

 

 KTTMDV

T

C.HẰNG

PMKT

T

T.TUẤN 

QTDN

T

T.VIỆT

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 2- 2019 - KẾ TOÁN


KTDN

QTDN

QTMTVP 

NLKT

THUẾ

TCDN 

TT&TTQT   

 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 02- 2020 - KỸ THUẬT


KTDN

QTDN

 

QTMTVP 

THUDNC

TKWEB 

THỰC HÀNH

TIN HỌC

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
                 

 Thứ Ba

Thứ Tư

 Thứ Năm

Thứ Sáu
               

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK15  

 

   

 

 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   
            
         

 

 

                       


ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CĐ KHÓA 07

 

  

 

     

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 8

 

 

 

KTTC 3

T

C. LOAN  
 AVCN

T

C.NGA 

 

 KTNHTM

S/C

C.HỒNG

ĐH Liên Thông KHÓA 25

 

 

 

KTTC 3

T

C. LOAN 

AVCN

T

C.NGA 

 

  KTNHTM

S/C

C.HỒNG

ĐH Liên Thông K23

 


     

 

 

 

 

 

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG K21

 

 

      

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác