Số người online :
16
Số lượt truy cập:
1654618

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH THI CÁC LỚP ĐỢT HỌC 01 NĂM HỌC 2020

- Trung cấp & Đại Học Liên Thông : Nhấn xem

- Trung cấp nghề THCS: Nhấn xem

   LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
 

 

Thứ Ba 

Thứ Tư 

 Thứ Năm

 Thứ Sáu

 Thứ Bảy

Chủ Nhật

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

 

 
 VĂN HÓA K2-69

 

 

 

 

TOÁN

----

HÓA

 

 VĂN

----

 

 

VĂN HÓA K1-65

 

 

            
                      

HÓA

-----

TOÁN

 

----

VĂN 

 

 

 Kế toán K61

 NVVP

T

T.TRƯỜNG

 

PMKTVN

T

T.TUẤN

 

   

 

 Kế toán K63

NVVP

T

T.TRƯỜNG 

 

PMKTVN

T

T.TUẤN

 

   

 

CNTT K9 & CNTT K67

 

 

QTMTVP

T

T.HÂN 

 

 PASCAL

T

T.TUẤN

 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65 - CNTT

KTDN

------

KTDN

WEB

-----

WEB

LRCĐMT

-------

LRCĐMT

KNSTVB

-----

KNSTVB

ĐỒ HỌA 2

-----

THỂ DỤC

NGOẠI KHÓA

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65 - KINH TẾ

KTDN

------

KTDN

NLKT 2

-------

KTSX1

QTMTVP

-----

QTMTVP

NVVP

-----

NVVP

KTVM

-----

THỂ DỤC

NGOẠI KHÓA

 

 Kế toán K67

 

NLKT

T

C.HẰNG

QTMTVP

T

T.HÂN

NVVP

T

T.TRƯỜNG

 TCDN

T

T.HÂN

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 69


KTDN

------

KTDN

THUD MARKETING NVVP

GDPL

----

THỂ DỤC

NGOẠI KHÓA

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
                 

 Thứ Ba

Thứ Tư

 Thứ Năm

Thứ Sáu
               

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK15  

 

   

 

 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   
            
         

 

 

                       


ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CĐ KHÓA 08

 

  

TOIEC 3

T

C.NGA  

TOIEC 3

T

C.NGA   

 

 

NVNHTM

S/C

C.HỒNG 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

   

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 25

 

 

 

 TOIEC 3

T

C.NGA 

TOIEC 3

T

C.NGA  

 

 

NVNHTM

S/C

C.HỒNG  

ĐH Liên Thông K23

 


         

 

 

NVNHTM

S/C

C.HỒNG  

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG K21

 

 

      

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác