Số người online :
14
Số lượt truy cập:
1891483

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN CÁC LỚP NGHỈ HỌC ĐỂ ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐẾN HẾT NGÀY 28/02/2021  THEO THÔNG BÁO SỐ 1351/UBND-VP CỦA UBND TỈNH BRVT NGÀY 16/02/2021.

HỌC LẠI BẮT ĐẦU NGÀY 01/03/2021. LỊCH HỌC CÁC LỚP NHƯ SAU:

   LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

TÊN LỚP       

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư 

 Thứ Năm

 Thứ Sáu

 Thứ Bảy

Chủ Nhật

VĂN HÓA K3 - LỚP 10
 

 

 HÓA

 

 VĂN

TOÁN

 

 
 VĂN HÓA K2 - LỚP 11

 

 

 

 

 LÝ

VĂN

 

TOÁN

HÓA 

 

 

 VĂN HÓA K1 - LỚP 12

 

 TOÁN

 VĂN

HÓA

 

 

 

 

TRUNG CẤP KHÓA 69 - THPT

 

 

 

GDTC

T

K.CB

 CHÍNH TRỊ

T

T.TRÁNG

 THUD

T

K.CNTT 

 

TRUNG CẤP KHÓA 67 - THPT

KẾ TOÁN

 

     GDTC

T

K.CB

 

 

 

TRUNG CẤP KHÓA 67 - THPT

CNTT

 

   

 GDTC

T

K.CB

   

 

 

TRUNG CẤP KHÓA  01

PHẦN CỨNG

 KIẾN TẬP

ÔN TẬP

C.NGÀNH 

T.HÀNH

C.NGÀNH 

T.TẬP TẠI

ĐƠN VỊ TT 

 T.TẬP TẠI

ĐƠN VỊ TT 

NGOẠI KHÓA

GDQP 

 

TRUNG CẤP KHÓA  01

ĐỒ HỌA

ÔN TẬP

C.NGÀNH 

T.TẬP

ĐỒ ÁN TN 

T.TẬP TẠI

ĐƠN VỊ TT  
KIẾN TẬP  T.TẬP TẠI

ĐƠN VỊ TT

NGOẠI KHÓA

GDQP  

 

TRUNG CẤP KHÓA  01

KẾ TOÁN

T.TẬP

BCTC 

 T.TẬP

BCTC 

 ÔN TẬP

C.NGÀNH 

 T.TẬP

NVKT VÀ KBT

 ÔN TẬP
C.NGÀNH  

NGOẠI KHÓA

GDQP   
 

TRUNG CẤP KHÓA  02

KINH TẾ

Kinh tế

vi mô 

 Phần mềm

KTVN

KTSX & 

KTTMDV 

B.TẬP CN/

KIẾN TẬP

KTSX & 

KTTMDV 
 NGOẠI KHÓA
GDQP   

 

TRUNG CẤP KHÓA  02

CNTT

Tin học

Đồ Họa 

Lắp ráp

CĐ MT 

T.HÀNH

C.NGÀNH 

 KIẾN TẬP

LẬP TRÌNH

MT 

 NGOẠI KHÓA
GDQP   

 

 

 

TRUNG CẤP KHÓA  02

Ẩm thực

 T.HÀNH

C.NGÀNH 

V.HÓA AT

TQ DU LỊCH 

 KIẾN TẬP   T.TẬP TẠI

ĐƠN VỊ TT

 T.TẬP TẠI
ĐƠN VỊ TT 

NGOẠI KHÓA

GDQP    

 

 

 

TRUNG CẤP KHÓA  03

Kinh tế

 Kinh tế

vi mô

Nguyên lý

kế toán

 

Marketing CB

Tin học

ứng dụng

 Nghiệp vụ

Văn phòng

NGOẠI KHÓA

GDQP    

 

 

 

TRUNG CẤP KHÓA  03

CNTT

 Tin học

Đồ Họa 

Lắp ráp

CĐ MT 

Kỹ năng

bán hàng

Tin học

ứng dụng

 Kỹ năng soạn thảo

văn bản 

NGOẠI KHÓA

GDQP    

 

 

 

TRUNG CẤP KHÓA  03

Ẩm thực

 Kiến tập/

T.hành nghề

V.HÓA AT

TQ DU LỊCH

Kỹ năng

bán hàng

Tin học

ứng dụng

 Nghiệp vụ

Văn phòng 

NGOẠI KHÓA

GDQP    

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai

 Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC

S/C  

HỌC

S/C  

Thạc sỹ QLKT - K2

 

 

 

 

 

   
Thạc sỹ QLKT - K3  

 

   

 

   
Thạc sỹ QLKT - QLĐĐ- K4           
 

   
            
         

 

 

 
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 16

 

  

 

     

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 8

 

 

 

 KTQT

T

C.LOAN

PMKT

T

T.TUẤN 

HPTTKLTN

T

C.LOAN 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 25

 

 

 

 

KTQT

T

C.LOAN 

PMKT

T

T.UẤN 

 HPTTKLTN

T

C.LOAN 

 

 

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác