Số người online :
310
Số lượt truy cập:
1146338

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  18/06/2018 ĐẾN 24/06/2018)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  18/06)

 

Thứ Ba 
(19/06)

Thứ Tư 
(20/06) 

Thứ Năm
      (21/06

 Thứ Sáu
(22/06) 

 Thứ Bảy
(23/06) 

Chủ Nhật
(24/06) 

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

 

Thi Chính trị

Thi Kỹ năng GT  

Kế toán K53

 

 

 

 

 

   
Kế toán K55  


    

  

 

 Kế toán K57

 

 


NLKT

C

C.Hằng

 

 

 

 

 Kế toán K59

NLKT

T

C.Hằng

   
           
                      

NLKT

T

C.Hằng

    

            

 

 

 Kế toán K61

 

Tin Học

C

T.Tin Học 

 

 

 

 

 

 Kế toán K63

 

Tin Học

T

T.Tin Học  

 

 Tin Học

T

T.Tin Học 

     

 

 

 


CNTT K9  

Tin Học

T

T.Tin Học  

   

 Tin Học

T

T.Tin Học 

 

 

 

 

 

Basefood

 

 

 

 

 

  

THNC

S/C

T. Tin Học 

 

 Kế toán K46

 


 

 

 

 

 

 

 Kế toán K44

 

 

 

 

     

 

 

 

 


    

 

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ 04/06/2018 ĐẾN 10/06/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (04/06
)

Thứ Ba 
(05
/06

Thứ Tư 
   (06
/06)
 

Thứ Năm
(07
/06

 Thứ Sáu
      (08
/06
)

Thứ Bảy
(09
/06)

Chủ Nhật
(10/
06)

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2


             

 13 GIỜ 30

CHÍNH TRỊ

15 GIỜ 30

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

18 GIỜ 30

GDQP

 

 Kế toán K53 

14 GIỜ

AVKT 

 

 

 14 GIỜ

PMKT  

14 GIỜ

KTTMDV 

18 GIỜ 30

GDQP 

 

 
Kế toán Khóa 57

14 GIỜ

AVKT  

 

14 GIỜ

QTMTVP 

 

14 GIỜ

THUẾ
                 

 

 

Kế toán K61

14 GIỜ

AVKT  

 

14 GIỜ

QTMTVP  

 

 

14 GIỜ

THUẾ 

18 GIỜ 30

GDQP 

 

 
Kế toán K55

17 GIỜ 15

AVKT 

 

17 GIỜ 15

PMKTVN 

17 GIỜ 15

TCDN 

17 GIỜ 15

MARKETING 

 18 GIỜ 30

GDQP

 

 
Kế toán K59

17 GIỜ 15

AVKT  

 

 

17 GIỜ 15

TCDN  

17 GIỜ 15

MARKETING 

 18 GIỜ 30

GDQP

 

Kế toán K63

17 GIỜ 15

AVKT   
 

 

17 GIỜ 15

TCDN   

 17 GIỜ 15

MARKETING 

 

 

 

 

CNTTK9 ( TỐI)

 

 

17 GIỜ 15

TIN HỌC ĐỒ HỌA 

 

17 GIỜ 15 

TIN HỌC ỨNG DỤNG 

18 GIỜ 30

          GDQP           

 

 Kế toán K44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán K46 

 

 

 

 

 

   

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 18/06/2018 ĐẾN 24/06/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
      (18/06
)

 Thứ Ba
(19/06
)

Thứ Tư
(20/06) 

 Thứ Năm
(21/06)

Thứ Sáu
   (22/06)
 

Thứ Bảy
(23/06)
 

Chủ Nhật
(24/06)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

ĐH liên thông K14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK12  

 

   

 


 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

   

 

 

KTTC3

T

C.LOAN

(Đổi tuần này) 

 


    

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 


 

 

 

 

 

 

 

KTTC3

T

C.LOAN

(Đổi tuần này)  

 

 

 

ĐH Liên Thông K21 

 


    
 

 

KTTC3

T

C.LOAN

(Đổi tuần này)  

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

        

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LỊCH THI CÁC LỚP ĐẠI HỌC 

(Từ 04/06/2018 đến 10/06/2018)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

      Thứ Hai
       (04/06)

 

 

Thứ Ba
(05/06)

 Thứ  Tư 
(06/06
)

 

Thứ Năm

 (07/06

 

Thứ Sáu
(08/06)

 

Thứ Bảy
(09/06)

Chủ Nhật
(10/06)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1

 

 

   

 

 

 

7 GIỜ 45

VIẾT 4

9 GIỜ 45

VĂN HỌC A-M

 13 GIỜ 30

TATM2

15 GIỜ

NÓI 4
 

ĐH Liên Thông K19

 

 

 

 

  

 

 

THẠC SĨ  NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP               

 

ĐH Liên Thông K21

19 giờ

Hệ thống thông tin KT 

 19 giờ

Thuế 

 

 

  19 giờ

Kế toán tài chính 2

18 giờ 30

GDQP 

 

ĐH Liên Thông K23

 19 giờ

Hệ thống thông tin KT 

19 giờ

Thuế  

19 giờ

Toán A2

 

 19 giờ

Kế toán tài chính 2

18 giờ 30

 

GDQP

 

ĐH Liên Thông CĐ7

  19 giờ

Hệ thống thông tin KT 

 

 19 giờ

Toán A2

 19 giờ

Quản trị tài chính

 

18 giờ 30

GDQP 

 

ĐH Liên Thông K14

 

 

 

 

  

 

 

 ĐH Liên Thông CĐ5

 

 

 

 

 

18 giờ 30

GDQP 

 

ĐH Liên Thông K16 ( LT21 TÂN THÀNH)  

 

 
 

 

 

 

 

ĐH Liên Thông CĐ6   

 

 

 

 

 

 


 
 

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác