Số người online :
207
Số lượt truy cập:
1164355

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  10/09/2018 ĐẾN 16/09/2018)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  10/9

 

Thứ Ba 
11/9

Thứ Tư 
12/9

Thứ Năm
    13/9

 Thứ Sáu
14/9

 Thứ Bảy
15/9 

Chủ Nhật
16/9

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

 GDHMN1

S/C

C.THỦY

 GDHMN1

S/C

C.THỦY 

Kế toán K53

 

ÔN KTDN

T

C.HẰNG 

 

 

ÔN CSN

T

T.HÂN 

ÔN CTRI

T

T.TRÁNG 

 CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

Kế toán K55  

ÔN KTDN

T

C.HẰNG    

 


ÔN CSN

T

T.HÂN 

ÔN CTRI

T

T.TRÁNG  

 CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

 Kế toán K57

 

 


NLKT

C

C.Hằng  

 

NLKT

C

C.Hằng 

 

 CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH

 Kế toán K59

NLKT

T

C.Hằng

   
           
                      

 

    

 

 

  CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH

 Kế toán K61

 

Tin Học

C

T.Tin Học 

 

 

 

 

  CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

 Kế toán K63        

 

 

  CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH

CNTT K9  

 

MẠNG CƠ BẢN

T

T.HIẾU   

 

MẠNG CƠ BẢN

T

T.HIẾU  

 

 

 CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

GDPL

T.TĨNH

AVCB

C.NGA 

 

TIN HỌC

K.CNTT

CT1

T.TĨNH 

TIN HỌC

K.CNTT

 

 GDPL

T.TĨNH

AVCB

C.NGA

  TIN HỌC

K.CNTT

CT1

T.TĨNH

 

 

 Kế toán K46

 

ÔN KTDN

T

C.HẰNG 

 

 

ÔN CSN

T

T.HÂN  

 ÔN CTRI

T

T.TRÁNG

  CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH

 Kế toán K44

 

 

 

 

     

 

 

 

 


    

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  17/09/2018 ĐẾN 23/09/2018)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
 17/9

 

Thứ Ba 
18/9

Thứ Tư 
19/9

Thứ Năm
  20/9

Thứ Sáu
21/9

Thứ Bảy
22/9

Chủ Nhật
23/9

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

GDHMN1

S/C

C.THỦY 

GDHMN1

S/C

C.THỦY 

Kế toán K53

 

ÔN KTDN

T

C.HẰNG  

 

 

ÔN CSN

T

T.HÂN  

ÔN CTRI

T

T.TRÁNG 

CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

Kế toán K55  

 

ÔN KTDN

T

C.HẰNG      

 

 

ÔN CSN

T

T.HÂN  

ÔN CTRI

T

T.TRÁNG 

 CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH

 Kế toán K57

 

 


 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH

 Kế toán K59

 

 
                      

 

    

 

 

CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

 Kế toán K61

 

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

 Kế toán K63

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

CNTT K9

MẠNG CƠ BẢN

T

T.HIẾU 

 

MẠNG CƠ BẢN

T

T.HIẾU    

 

 MẠNG CƠ BẢN

T

T.HIẾU 

 

 

 CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

 

GDPL

T.TĨNH

AVCB

C.NGA 

 TIN HỌC

K.CNTT

CT1

T.TĨNH

TIN HỌC

K.CNTT 

GDPL

T.TĨNH

AVCB

C.NGA  

TIN HỌC

K.CNTT

CT1

T.TĨNH  

 

 

 Kế toán K46

 

ÔN KTDN

T

C.HẰNG      

 

 

ÔN CSN

T

T.HÂN 

17 giờ 30

Thi 

Phần mềm kế toán VN 

 

 CHÍNH TRỊ 2

S/C

T.TĨNH 

 Kế toán K44

 

 

 

 

     

 

  


 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 10/09/2018 ĐẾN 16/09/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
      10/9
 

 Thứ Ba
11/9

Thứ Tư
12/9

 Thứ Năm
13/9

Thứ Sáu
  14/9
  

Thứ Bảy
`15/9

Chủ Nhật
16/9

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ĐH liên thông K14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK12  

 

   

 


 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

AVCN

T

C.VŨ 

 

   

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 


 

AVCN

T

C.VŨ 

 

 

 

 

   

 

ĐH Liên Thông K21 

 


    

AVCN

T

C.VŨ  


   

  

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

 KTVM

T

T.HÀ

 

 

KTVM

S/C

T.HÀ

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

KTVM

T

T.HÀ 

 

  KTVM

S/C

T.HÀ


 

 

    LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 17/09/2018 ĐẾN 23/09/2018)

 

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     17/9
 

 Thứ Ba
18/9

Thứ Tư
19/9

 Thứ Năm
20/9

Thứ Sáu
    21/9
  

Thứ Bảy
22/9

Chủ Nhật
23/9

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

       

 

 

  

ĐH liên thông K14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK12  

 

   

 


 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   
            
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

AVCN

T

C.VŨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 

 

AVCN

T

C.VŨ 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH Liên Thông K21 

 

 

 

AVCN

T

C.VŨ  


 

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

        

 

      
 

 

 

 

17 giờ 30

Thi 

Toán cao cấp

19 giờ 00

Thi

Toeic 3  

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6   

 

 

 

 

 

17 giờ 30

Thi 

Toán cao cấp

19 giờ 00

Thi

Toeic 3   

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác