Số người online :
282
Số lượt truy cập:
1106155

zz 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 16/10/2017 ĐẾN 22/10/2017)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  (16/10)

 

Thứ Ba 
(17/10)

Thứ Tư 
(18/10) 

Thứ Năm
      (19/10

 Thứ Sáu
(20/10) 

 Thứ Bảy
(21/10) 

Chủ Nhật
(22/10) 

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
ĐANG TUYỂN SINH
                    
           

 

 

 

THI HỌC PHẦN
7H30' 

 


Kế toán K55
(Lớp Tối) 

    

KTVM
T
T. Hân 

  KTVM
T
T. Hân 

 

 KTVM
T
T. Hân 

 

   
TRUNG CẤP CNTT K51   

BÀI TẬP LỚN PTTKHT
T
KHOA. CNTT

    

        

 

THUD NÂNG CAO
T
KHOA. CNTT

   
 Kế toán K59

KTVM
T
T. Hân 

 

 KTVM
T
T. Hân 
      

KTVM
T
T. Hân  

 

   
 Kế toán K44
(PT15D12)
QUẢN TRỊ
     
           
                      

        

    

            

  CN QUẢN TRỊ
S/C
T. ViỆT 

 Kế toán K53
(Lớp chiều) 

 NVVP
C
T.TrƯỜNG

KTSX 
C
C. Hằng

KTSX 
C
C. Hằng

 NVVP
C
T.TrƯỜNG

 

             NVVP
C
T.TrƯỜNG

   
 TRUNG CẤP KHÓA CNTT K9
(  CHIỀU)
               LẬP TRÌNH  PASCAL NÂNG CAO
C
KHOA. CNTT 

 

  LẬP TRÌNH  PASCAL NÂNG CAO
C
KHOA. CNTT          

 

 

Kế toán K51    KTTMDV
T
T. SÁNG

   

 KTTMDV
T
T. SÁNG

PM. KT VN
T
T. Tuấn 

    
 Kế toán K57    NVVP
C
T.TrƯỜNG
 

 

 

 
 NVVP
C
T.TrƯỜNG
 
 

 

 NVVP
C
T.TrƯỜNG

 

   
 Kế toán K46

TIỀN TỆ & THANH TOÁN QT
T
KHOA KINH TẾ- QT 

 


 NLKT
T
C. HẰNG   

      Kế toán K44
(PT15D12)

 

 

 

  
        KTVN
T
T. TuẤN   

       

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 09/10/2017 ĐẾN 15/10/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (09/10
)

Thứ Ba 
(10/10) 

Thứ Tư 
   (11/10)
 

Thứ Năm
(12/10) 

 Thứ Sáu
      (13/10
)

Thứ Bảy
(14/10)

Chủ Nhật
(15/10)

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
ĐANG TUYỂN SINH

                   

 Kế toán K53 

NGHIỆP VỤ VP
C
T.Trường
KTSX
C
C. Hằng 
KTSX
C
C. Hằng 
 
NGHIỆP VỤ VP
C
T.Trường
NGHIỆP VỤ VP
C

T.Trường 

   
CNTT K8

 

 BÀI TẬP PTTKHT
T
KHOA. CNTT

 

 

TIN HỌC UD NÂNG CAO
T
T. LUẬT
                 

   
Kế toán K55 KTVM
T
T. Hân
KTTMDV
T
T.Sáng 
KTVM
T
T. Hân 
 KTTMDV
T
T.Sáng 

 KTVM

T
T. Hân
   
Kế toán K59
( Học Tối)

KTVM
T
T. Hân

   KTVM
T
T. Hân
  KTVM
T

T. Hân 

   
Kế toán K57

NGHIỆP VỤ VP
C
T.Trường

 

  NGHIỆP VỤ VP
C

T.Trường        

NGHIỆP VỤ VP
C
T.Trường

   
Kế toán K51   KTTMDV
T
T. Sáng 

PM. KTVN
T
T. Tuấn 

  

                 KTTMDV
T
T. Sáng        

 

   
CNTTK9 ( CHIỀU)

 

 

 LẬP TRÌNH PASSCAL 
NÂNG CAO
C
T. Tuấn
   LẬP TRÌNH PASSCAL 
NÂNG CAO
C

T. Tuấn 

   

           

 Kế toán K44  

 

PM. KTVN
T
T. Tuấn 

 

 

 

 

   
Kế toán K46  TT&TTQT
T
T. Tuấn
  NLKT
T
C. Hằng 
 
 
   

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 16/10/2017 ĐẾN 22/10/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(16/10)

 Thứ Ba
(17/10)

Thứ Tư
(18/10) 

 Thứ Năm
(19/10)

Thứ Sáu
      (20/10)
 

Thứ Bảy
(21/10

Chủ Nhật
(22/10)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
   
    TIẾNG  ANH TM1
T
C.Diệu

ĐỌC HIỂU
    T
           C. Vũ

NGHE 4
(S)
C. Tú
           
ĐH liên thông K14

 

     

 

 

PM. KT MIASA
T
T. Huy

 

LỚP KTTK12  

 

   

 


 Thi môn cơ sở

( 8 giờ 00 phút)

Thi chuyên ngành

(14 giờ 00 phút)

 

ĐH Liên Thông K19            
 


           
  

HPTTKLTN: KẾ TOÁN DN XÂY LẮP
T
C. Loan
           

  

 

 

                       

 

THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Đang cập nhật 

         

 

                
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

 Đang cập nhật 

   

     

ĐH Liên Thông K21 + KHÓA 23

 


       
CHỦ NGHIÃ MÁC LÊ NIN
T
T. Tĩnh

 

 XSTK
(S/C)
T.PhÚC


 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5 + CĐ KHÓA 7

 


     KTQT2
T
C.Loan
           

   

 

 

ĐH Liên Thông K16                       PM. KTMIASA
T
T. Huy
 
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6           


 

 

 

      LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ 09/10/2017 ĐẾN 15/10/2017)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

          Thứ Hai
            (09/10)

Thứ Ba
(10/10)

 Thứ  Tư 
(11/10
)

Thứ Năm
         (12/10

Thứ Sáu
(13/10)  

Thứ Bảy
(14/10)

Chủ Nhật
(15/10)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
   
 
              TA. THƯƠNG MẠI 1
T
C. Diệu 
         

 

MÔN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH DỜI LẠI THÁNG 11 HỌC
NGÀY 06/11/2017

NGHE 4
S
C. TÚ
ĐỌC HIỂU 4
C
C. VŨ 
ĐH Liên Thông K21+ LT23
  

 

CN MAC_LÊ_NIN
T
T. Tĩnh 

  

 

            XÁC SUẤT THỐNG KÊ
(S/C)
T. Phúc

THẠC SĨ  NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP KINH TẾ HỌC
(C/T)
T. Hợp
NGUYÊN LÝ KTNN
(S/C)
C. Nguyệt 
           

  

ĐH Liên Thông K19   

 

   
 

 KLTN: KTDNXL
T
C. Loan 

 

LỚP KTTK12

 

       

KT NGÂN SÁCH
T
T. Luận

KT NGÂN SÁCH
(S/C)
T. Luận

ĐH Liên ThôngCĐ 4   Đang cập nhật           

 

 

 


 

 ĐH Liên Thông K14  

 

       PM. KT MISA
T
T. Huy 

 KTM

(S/C)
C. Thảo 
 ĐH Liên Thông CĐ K5+ CĐ7

 

   KTQT2
T
C. LOan
       
ĐH Liên Thông K16               PM. KT MISA
T
T. Huy 

 KTM

(S/C)
C. Thảo 
ĐH Liên Thông CĐ6                

KTM
(S/C)
C. Thảo 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác