Số người online :
181
Số lượt truy cập:
1115686

zz 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 11/12/2017 ĐẾN 17/12/2017)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  (11/12)

 

Thứ Ba 
(12/12)

Thứ Tư 
(13/12) 

Thứ Năm
      (14/12

 Thứ Sáu
(15/12) 

 Thứ Bảy
(16/12) 

Chủ Nhật
(17/12) 

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
ĐANG TUYỂN SINH
                    
           

 

 

 

TIN HỌC VP
(S/C)
T. Hiếu

 

GDPL
(S/C)
T. Tĩnh

Kế toán K55
(Lớp Tối)      


   
TRUNG CẤP CNTT K51   

THUD NÂNG CAO
T
T. Hiếu

    

GẶP GVHD
18H30'


   
 Kế toán K59

 

 

      
 Kế toán K44
(PT15D12)
QUẢN TRỊ
     
           
                      

CN QUAN TRI
C
T.Hân
HỌC TẠI BÀ RỊA

        

    

            


 Kế toán K53
(Lớp chiều) 

TCDN
C
T. Hân


TCDN
C
T. Hân

 

 

TCDN
C
T. Hân

           

   
 TRUNG CẤP KHÓA CNTT K9
(  TỐI)
   LẬP TRÌNH  PASCAL NÂNG CAO
  T
           KHOA. CNTT             
 

 LẬP TRÌNH  PASCAL NÂNG CAO
  T
           KHOA. CNTT 

     

 

 

Kế toán K51  
   


PM. KT VN
T
T. Tuấn 

   GẶP GVHD 14H 
 TẠITÂN THÀNH
 Kế toán K57 TCDN
C
T. Hân

THUD

C

K..CNTT 

TCDN
C
T. Hân

 

THUD
C
K. CNTT

 

           

TCDN
C
T. Hân

   
 Kế toán K46

TIỀN TỆ & THANH TOÁN QT
T
KHOA KINH TẾ- QT 

 


 NLKT
T
C. Hằng  

   THUẾ 
T
T. Hân
  Kế toán K44
(PT15D12)
KẾ TOÁN

 

 

 

 KTVN
T
T. TUẤN   

       GẶP GVHD 14H  
 TẠITÂN THÀNH

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 04/12/2017 ĐẾN 10/12/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (04/12
)

Thứ Ba 
(05/12) 

Thứ Tư 
   (06/12)
 

Thứ Năm
(07/12) 

 Thứ Sáu
      (08/12
)

Thứ Bảy
(09/12)

Chủ Nhật
(10/12)

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
ĐANG TUYỂN SINH

                TIN HỌC VP
(S/C)
T. Hiếu
 

 Kế toán K53 

MAR
C
T. Sơn
  MAR
C
T. Sơn

KTSX

C

C. HẰNG 

 MAR
C
T. Sơn

   
CNTT K8

 

 TIN HỌC UD CNTT NÂNG CAO
T
KHOA. CNTT

 

TIN HỌC UD CNTT NÂNG CAO
T
KHOA. CNTT 


                 

   
Kế toán K55 NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
T
T. Trường
  NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
T
T. Trường
 NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
T
T. Trường 

 

   
Kế toán K59
( Học Tối)

NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
T
T. Trường

  NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
T
T. Trường
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
T
T. Trường 
     
Kế toán K57

MAR
C
T. Sơn

THUD
C
T.Luật 

MAR
C
T. Sơn
THUD
C
T.Luật  

(Báo Nghĩ) 

MAR
C
T. Sơn 

   
Kế toán K51        

PMKT VN

T

T.TUẤN 

   
CNTTK9 ( TỐI)

 

 

   LẬP TRÌNH PASSCAL 
NÂNG CAO
C
T. Tuấn 
 LẬP TRÌNH PASSCAL 
NÂNG CAO
C

T. Tuấn 

   

           

 Kế toán K44  

 

PM. KTVN
T
T. Tuấn 

 

 

 

 

   
Kế toán K46  TT-TTQT
T
T. Tuấn
  NLKT
T
C. Hằng 
 
THUẾ
T
T. Hân
   

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 11/12/2017 ĐẾN 17/12/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
      (11/12
)

 Thứ Ba
(12/12
)

Thứ Tư
(13/12) 

 Thứ Năm
(14/12)

Thứ Sáu
      (15/12)
 

Thứ Bảy
(16/12

Chủ Nhật
(17/12)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
   
NGHE 4
   T
   C. Tú 
HỌC BÙ
  T.ANH THƯƠNG MẠI
T
C. Diệu

    

NGHE 4
S
C. Tú
ĐỌC 4
T
C. Vũ   
  
ĐH liên thông K14

 

     

 

 

 

PM. KTMIASA
T
T. Huy 

 

LỚP KTTK12  

 

   

 


 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
18H 
C.Loan  

           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Đang cập nhật 

         

 

                
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

   

    

TOÁN TÀI CHÍNH
   T
C. Tuyết


    TOÁN TÀI CHÍNH
(S/C)
C. Tuyết

ĐH Liên Thông K21 + KHÓA 23

 


       
CHỦ NGHIÃ MÁC LÊ NIN
T
T. Tĩnh
TOÁN TÀI CHÍNH
  T
C. Tuyết

 


  
TOÁN TÀI CHÍNH
(S/C)
C. Tuyết


 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5 

 


    
 HƯỚNG DẪN THỰC TẬP
18H 30'
C.Loan


 

 

 

ĐH Liên Thông K16                          
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6           

 

GDPL
(S/C)
       T. Hùng

 

 

      LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ 04/12/2017 ĐẾN 10/12/2017)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

          Thứ Hai
            (04/12)

Thứ Ba
(05/12)

 Thứ  Tư 
(06/12
)

Thứ Năm
         (07/12

Thứ Sáu
(08/12
 

Thứ Bảy
(09/12)

Chủ Nhật
(10/12)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
    TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI1
T
C. Diệu      

 


 

Đọc 4
   T
   C. Vũ

NGHE 4
S
C. TÚ
Đọc 4
C
C. Vũ
           
ĐH Liên Thông K21+ LT23
  

 

CN MAC_LÊ_NIN
T
T. Tĩnh 

  

THUẾ
T
T. Đức
BÁO NGHỈ

          THUẾ
(S/C)
T. Đức
BÁO NGHỈ

THẠC SĨ  NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP                CHÍNH TRỊ
(S/C)
T. Dũng

  CHÍNH TRỊ
(S/C )
T. Dũng

ĐH Liên Thông K19   

 

   
 

 

GẶP GVHD
18H30' 
 

 

LỚP KTTK12

  Đang cập nhật    

       
ĐH Liên ThôngCĐ 7

 

 

 


 

 ĐH Liên Thông K14  

 

        NVNHTM
T
C. Loan

  NVNHTM
(S/C)
C. Loan

 ĐH Liên Thông CĐ K5

 

           
ĐH Liên Thông K16               NVNHTM
T
C. Loan
   NVNHTM
(S/C)
C. Loan
ĐH Liên Thông CĐ6               NVNHTM
T
C. Loan

  NVNHTM
(S/C)
C. Loan

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác