Số người online :
38
Số lượt truy cập:
1126767

zz 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ 08/01/2018 ĐẾN 14/01/2018)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  (08/01)

 

Thứ Ba 
(09/01)

Thứ Tư 
(10/01) 

Thứ Năm
      (11/01

 Thứ Sáu
(12/01) 

 Thứ Bảy
(13/01) 

Chủ Nhật
(14/01) 

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

 Kế toán K55 

   


   
TRUNG CẤP CNTT K51   


       
 Kế toán K59

 


      
 Kế toán K44
(PT15D12)
QUẢN TRỊ
     
           
                      

CN QUAN TRI
C
T.Hân
HỌC TẠI BÀ RỊA

        

    

            

 THI CHUYÊN NGÀNH QT

7 GIỜ 30

 Kế toán K53

TCDN

C

T.Việt


KTSX

C

C.HẰNG

 

 


           

   
 TRUNG CẤP KHÓA CNTT K9
   LẬP TRÌNH  PASCAL NÂNG CAO
  T
T.Tuấn       
 

 LẬP TRÌNH  PASCAL NÂNG CAO
  T
T.Tuấn         

     

 

 

Kế toán K51  
   


 

 
 Kế toán K57

TCDN
C
T. Việt

 

THUD

C

K..CNTT 

 

 

THUD
C
K. CNTT

 

           

 

   
 Kế toán K46

 


 

 

 

 


Tiền tệ & TTQT

9 giờ 00

Thuế

13 giờ 30

Nguyên lý kế toán

15 giờ 00

 

 Kế toán K44
(PT15D12)
KẾ TOÁN

 

 

 

 

     

Thi Phần mềm Kế toán Việt Nam

(7 giờ 30) 

 


    

 

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ 15/01/2018 ĐẾN 21/01/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (15/01
)

Thứ Ba 
(
16/01

Thứ Tư 
   (17
/01)
 

Thứ Năm
(18
/01

 Thứ Sáu
      (19
/01
)

Thứ Bảy
(20
/01)

Chủ Nhật
(21
/01)

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2


             

7 giờ 45

Tiếng Anh

9 giờ 45

Tin học VP

13 giờ 45

Giáo dục pháp luật 

 

 Kế toán K53 

NVVP

14 giờ

Marketing

14 giờ 

Kế toán sản xuất

14 giờ

 

Tài chính DN

14 giờ

   
Khóa 51 - CNTT

 

 

 Tin học Nâng cao

17 giờ 15

 


                 

   
Kế toán K55

NVVP

17 giờ 15

 

 

Kế toán TMDV

17 giờ 15

Kinh tế vi mô

17 giờ 15 

 

Luật kinh tế

17 giờ 15 

 

   
Kế toán K59

NVVP

17 giờ 15

 

 

Kinh tế vi mô

17 giờ 15

Luật kinh tế

17 giờ 15 

   
Kế toán K57

NVVP

14 giờ 

Marketing

14 giờ 

 

Tin học ứng dụng

14 giờ

Tài chính DN

14 giờ

   
Kế toán K51    

Kế toán TMDV

17 giờ 15 

 

Phần mềm Kế toán

17 giờ 15 

 


CNTTK9 ( TỐI)


 

 

Pascal

17 giờ 15

 

   

           

 Kế toán K44  

 

 

 

 

 

 

   


Kế toán K46               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 08/01/2018 ĐẾN 14/01/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
      (08/01
)

 Thứ Ba
(09/01
)

Thứ Tư
(10/01) 

 Thứ Năm
(11/01)

Thứ Sáu
      (12/01)
 

Thứ Bảy
(13/01

Chủ Nhật
(14/01)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 Kỹ năng TT

T

C.TÚ

 

Kỹ năng TT

T

C.TÚ

   

    


  kỸ NĂNG TT
S
C. TÚ
ĐH liên thông K14

 

     

 

 

 

 

Phần mềm Misa

7 giờ 30

NVNHTM

9 GIỜ

KẾ TOÁN MỸ

13 GIỜ 30

KIỂM TOÁN TC

15 GIỜ 

 

LỚP KTTK12  

 

   

 


 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

   

    

     

 

ĐH Liên Thông K21 + KHÓA 23

 


       

  


   

 


 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5 

 


    
 

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

                        

Phần mềm Misa

7 giờ 30

NVNHTM

9 GIỜ

KẾ TOÁN MỸ

13 GIỜ 30

KIỂM TOÁN TC

15 GIỜ 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6           

 

NVNHTM

9 GIỜ

KẾ TOÁN MỸ

13 GIỜ 30

KIỂM TOÁN TC

15 GIỜ 

 

 

 

     LỊCH THI CÁC LỚP ĐẠI HỌC 

( Từ 15/01/2018 ĐẾN 21/01/2018)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

          Thứ Hai
           (15/01)

Thứ Ba
(16/01)

 Thứ  Tư 
(017/01
)

Thứ Năm
         (18/01

Thứ Sáu
(1901)

Thứ Bảy
(20/01)

Chủ Nhật
(21/01)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
        
 


 7 giờ 45

Đọc hiểu 4

9 giờ 45

Tiếng anh thương mại

13 giờ 45

Nghe 4

15 giờ 45

Kỹ năng thuyết trình
           

ĐH Liên Thông K19

 

  Kế toán Xây lắp

19 giờ

 

Kế toán thuế

19 giờ 

  

 

 

THẠC SĨ  NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP               

 

ĐH Liên Thông K21

NLCB MácLenin

19 giờ

Toán tài chính

19 giờ 

     

Xác suất thống kê

19 giờ 

 

 

ĐH Liên Thông K23

 NLCB MácLenin

19 giờ 

Toán tài chính

19 giờ  

   

 Xác suất thống kê

19 giờ
ĐH Liên Thông CĐ7

  

Toán tài chính

19 giờ  

 Kế toán quản trị 2

19 giờ


 Kinh tế lượng

19 giờ

 
ĐH Liên Thông K14   

 

        

 

 ĐH Liên Thông CĐ5

 

 

Kế toán quản trị 2

19 giờ 

 

Kinh tế lượng

19 giờ 

 

 

ĐH Liên Thông K16 ( LT21 TÂN THÀNH)                
ĐH Liên Thông CĐ6               

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác