Số người online :
48
Số lượt truy cập:
1891517
Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản

Chương trình đào tạo tin học chứng chỉ        
Ứng dụng CNTT cơ bản:

      Mục tiêu: Đào tạo cho các học viên trong công tác văn phòng (văn thư, kế toán),
học và thực hành trên môi trường Win7, Office 2010

 

    Học gồm các phần:

 

 Phần I : Tin học đại cương (Microsof Windows - WinZip, InterNet)

 Phần II:  Tin học văn phòng (Microsoft Word - Microsoft Powerpoint)

 Phần III : Tin học thống kê (Microsoft Excel)

 

 


 
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG MÔN TIN HỌC CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
(ĐÀO TẠO CÁC LỚP NGẮN HẠN NĂM 2021)
 
PHẦN I : TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (6 tuần)
 
CHƯƠNG 1:  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
 
            Bài 1: Tổng quan về máy tính điện tử.
            Bài 2: Giới thiệu các thiết bị phần cứng của máy tính
            Bài 3: Giới thiệu ngôn ngữ máy tính
 
CHƯƠNG 2 :  THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
 
            Bài 1: Thông tin và dữ liệu
            Bài 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính
 
CHƯƠNG 3 : HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH
 
            Bài 1. Khái niệm về hệ điều hành
            Bài 2. Các đối tượng trong hệ điều hành
 
CHƯƠNG 4 : PHẦN MỀM MICROSOFT WINDOWS
 
             Bài 1. Giới thiệu phần mềm Microsoft Windows
             Bài 2 . Thành phần cơ bản trên phần mềm Microsoft Windows
             Bài 3. Các trình ứng dụng trên phần mềm Microsoft Windows
 
CHƯƠNG 5:  INTERNET ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG
 
              Bài 1.   Một số khái niệm về Internet              
              Bài 2.   Sử dụng dịch vụ trên Internet.            
 
CHƯƠNG 6:  VIRUS MÁY TÍNH VÀ CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH
 
              Bài 1.   Một số khái niệm cơ bản           
              Bài 2.   Sử dụng các phần mềm tiện ích          
 
  
 
PHẦN 2: TIN HỌC VĂN PHÒNG
(phần mềm Microsoft Word: 4 tuần)
 
CHƯƠNG 1: Phần mềm Microsoft Word
 
                Bài 1:Tổng quan về phần mềm Microsoft Word
                Bài 2: Một số thao tác khi trình bày văn bản
                Bài 3: Thanh công cụ đồ họa Drawing
                Bài 4: Một số thao tác với ảnh (Picture)
                Bài 5: Tạo Bảng (Table)
                Bài 6: Một số lệnh định dạng khác
                Bài 7: In ấn văn bản
 
CHƯƠNG 2: Phần mềm Microsoft PowerPoint
 
                Bài 1: Tổng quan về phần mềm Microsoft PowerPoint
                Bài 2: Tao hiệu ứng cho tài liệu trong PowerPoint
                Bài 3: Tạo liên kết và trình diễn tài liệu
                Bài 4: Kỹ thuật thuyết trình bằng phần mềm PowerPoint
 
  
 
PHẦN 3: TIN HỌC THỐNG KÊ
(Phần Mềm MICROSOFT EXCEL: 4 tuần)
                       
                 Bài 1: Tổng quan về Microsoft Excel
                 Bài 2: Lập công thức trong Microsoft Excel   
                 Bài 3: Lệnh cơ sở dữ liệu và In ấn trong Microsoft Excel
 
---Hết---

 

BỘ ĐỂ THI MẪU TIN HỌC CCQG TRÌNH ĐỘ A
 
PHẦN BÀI THI LÝ THUYẾT
PHẦN BÀI THI THỰC HÀNH
(WINDOWS + WORD + POWERPOINT)
 

 

         Sau khi kết thúc Chương trình học các anh (chị ) học viên tham gia lớp ôn thi
và chuẩn bị cho kỳ thi
 chứng chỉ Ứng dụng CNTT - Cơ bản

 Học và thi tại trường. Chứng chỉ  Ứng dụng CNTT cơ bản do Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà rịa cấp

   
Phòng thực hành