Số người online :
263
Số lượt truy cập:
2978053

Chương trình đào tạo tin học chứng chỉ        
Ứng dụng CNTT cơ bản:

      Mục tiêu: Đào tạo cho các học viên trong công tác văn phòng (văn thư, kế toán),
học và thực hành trên môi trường Win7, Office 2010

 

    Học gồm các phần: 

 Phần I : Tin học đại cương (Microsof Windows - WinZip, InterNet)

 Phần II:  Tin học văn phòng (Microsoft Word - Microsoft Powerpoint)

 Phần III : Tin học thống kê (Microsoft Excel)

 

 


 
 

 

          Sau khi kết thúc Chương trình học các anh (chị ) học viên tham gia lớp ôn thi
và chuẩn bị cho kỳ thi
 chứng chỉ Ứng dụng CNTT - Cơ bản

 Học và thi tại trường. Chứng chỉ  Ứng dụng CNTT cơ bản do Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà rịa cấp

   
Phòng thực hành