Số người online :
657
Số lượt truy cập:
2950953

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP THẠC SỸ

 

 Giờ học Sáng:  7 giờ 45 phút  - 11 giờ 00 phút

 Giờ học Chiều:  13 giờ 45 phút  - 17 giờ 00 phút

 

- Lớp Thạc sỹ Khóa 02: Xem

 

- Lớp Thạc sỹ Khóa 03:  Xem

 

- Lớp Thạc sỹ Khóa 04 - QLKT:  Xem

 

- Lớp Thạc sỹ Khóa 04 - QLĐĐ:  Xem

 

Thông báo: Thứ bảy(10/04) và Chủ nhật(11/04) Lớp Thạc sỹ Khóa 02 học môn Quản trị kinh doanh.