Số người online :
21
Số lượt truy cập:
2205890
Cơ Sở Hoạt Động Ngoại Khóa

 

DỰ ÁN TRỒNG TRE CỦA KHOA KINH TẾ

 

KHU SINH HOẠT TẬP THỂ

 

SÂN BÓNG (BÓNG ĐÁ, BÓNG CHUYỀN, CẦU LÔNG, BÓNG RỔ ....)

 

MÔN THỂ THAO BƠI LỘI

 

SÂN THỂ THAO  MÔN TENNIS