Số người online :
209
Số lượt truy cập:
1164357
Cơ Sở Hoạt Động Ngoại Khóa

 

DỰ ÁN TRỒNG TRE CỦA KHOA KINH TẾ

 

KHU SINH HOẠT TẬP THỂ

 

SÂN BÓNG (BÓNG ĐÁ, BÓNG CHUYỀN, CẦU LÔNG, BÓNG RỔ ....)

 

MÔN THỂ THAO BƠI LỘI

 

SÂN THỂ THAO  MÔN TENNIS