Số người online :
3
Số lượt truy cập:
1794711
Tin học trình độ B

 

 
         Chương trình đào tạo tin học chứng chỉ        
Quốc gia trình độ B
:

 


 

 BỘ ĐỂ THI MẪU TIN HỌC CCQG TRÌNH ĐỘ B

 
PHẦN BÀI THI LÝ THUYẾT
PHẦN BÀI THI THỰC HÀNH
 
 

 

 

Mục Tiêu Chung:  -Giúp bạn làm quen với cấu trúc Chương trình, Thuật toán ,Ngôn ngữ lập trình ,….        
CHƯƠNG TRÌNH 1:   CHỨNG CHỈ B TIN HỌC MICROSOFT ACCESS 

 
Mục tiêu
            Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản cần thiết cho việc tổ chức, lưu trữ dữ liệu trong môi trường MS-ACCESS.
            Cung cấp cho học viên các kiến thức để thiết các dạng màn hình dữ liệu, các dạng báo biểu trong môi trường MS-ACCESS.
 
Khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ có thể:
 
                  - Tổ chức lưu trữ CSDL với Microsoft Access.
                  -  Xây dựng các truy vấn cập nhật, rút trích, thống kê dữ liệu.
                  -  Xây dựng các dạng màn hình nhập dữ liệu đơn giản bằng Wizard.
                  -   Tạo các dạng báo biểu trong Microsoft Access.
                  -   Xây dựng các điều khiển bằng Control Wizard.
 
 Đối tượng học viên :  Học viên có trình độ tương đương chứng chỉ A tin học
 
 Phần mềm:    Microsoft Access
 
Nội dung
LT+TH
Chương I
Tổng Quan Về CSDL Microsoft  Access
4
Chương  II
Thiết Kế Các Đối Tượng Trong Tập Tin CSDL (căn bản)
 
Bài 1
Bảng dữ liệu (Table)
6
Bài 2
Truy vấn dữ liệu (Query)
30
Bài 3
Màn hình nhập dữ liệu (Form)
15
Bài 4
Báo biểu (Report)
12
Bài 5
Tập lệnh ( Macro)
8
Tổng số tiết:         
75

 

  CHƯƠNG TRÌNH 2:   CHỨNG CHỈ B TIN HỌC TURBO PASCAL

 

 Mục tiêu: sau khi học xong khoá học này, học viên có khả năng

              -  Nắm vững các khác niệm trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
              -  Biết sử dụng thuật giải để giải quyết một  bài toán trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
              -  Vận dụng các kiến thức cơ sở để tiếp cận các ngôn ngữ lập trình bậc cao.
 
Đối tượng học viên: Học viên đã có trình độ tương đương A
 
Phần mềm:  Turbo Pascal/Free Pascal

 

Nội dung
LT+TH
Bái 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình pascal
4
Bái 2: Các khái niệm cơ bản
4
Bái 3: Thuật toán và Thuật giải
6
Bái 4: Biến số, Hằng số, biểu thức và câu lệnh đơn giản
6
Bái 5: Các lệnh có cấu trúc trong pascal
20
Bái 6: Kiểu liệt kê và kiểu đoạn con
6
Bái 7: Kiểu tập hợp và kiểu mảng
10
Bái 8: Chương trình con: Hàm/thủ tục
14
Bái 9: Kiểu xâu kí tự
10
Bái 10: Dữ liệu kiểu bản ghi và  kiểu tập tin
10
Tổng số tiết:
90

 


   


 

        Sau khi kết thúc Chương trình học các anh (chị ) học viên tham gia lớp ôn thi
và chuẩn bị cho kỳ thi
QUỐC GIA- B.

 

         Học và thi tại trường. Chứng chỉ  Quốc Gia do TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀ RỊA VŨNG TÀU  cấp.

    

             Phòng máy thực tập                                                                           Giáo trình giảng dạy