Số người online :
6
Số lượt truy cập:
1794714
Chi tiết tin


 

 

 

 


 

 Lớp sắp mở khai giảng  Ngày khai giảng  Nộp hồ sơ

 Trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS

 Tháng 08  Nộp hồ sơ hàng ngày

 Trung cấp chuyên nghiệp

Học Buổi tối thứ 6, Thứ 7, ngày chủ nhật

 Tháng 08  Nộp hồ sơ hàng ngày

 - Đại học liên thông từ trung cấp

- Đại học liên thông từ cao đẳng 

Tháng 08

 Nộp hồ sơ hàng ngày

 Kế toán trưởng 

Tháng 04 đến ngày 30/03/2020

Cao học Thạc Sỹ

Tháng 4

Tháng 10

  Nộp hồ sơ hàng ngày

 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao, Chuyên đề tin học, Tin học thiếu nhi

- Khai giảng ngày đầu tuần  Đăng ký học hàng ngày

 

 Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ đến Phòng tuyển sinh 02543.844444 hoặc 0979.875.712 (Thầy Tuấn) - 0901.543.032(Cô Tuyết) để được tư vấn giải quyết kịp thời nhất.

   

 

 

 

 + Ngày thi: 27/03/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 26/06/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A   (Nhấn vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấn vào đây)  
 + Ngày thi: 02/10/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ C (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 27/11/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ C (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 04/06/2017  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản (Nhấn xem điểm)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao (Nhán xem điểm)  
 + Ngày thi: 01/10/2017  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản (Nhấn xem điểm)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao (Nhán xem điểm)  
 + Ngày thi: 21/01/2018  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản  (Nhấn tải về)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 24/06/2019  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản  (Nhấn tải về)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 05/01/2020  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 26/07/2020  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao  (Nhấn tải về)  

                    

 

Theo dõi thường xuyên, điểm được cập nhật. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ  02543.844.444 - 0966.958.952(Thầy Luật) để được giải quyết.

 

 

 

KẾT QUẢ THI ĐỢT THÁNG 08/2020

( ĐỢT HỌC 1 - 2020)

 

 Thông báo

 

 

- Trung cấp KHÓA 1 - 65

(Ngành kinh tế) 

 

 Xem điểm Danh sách thi lại 

 

- Trung cấp KHÓA 1 - 65

(Ngành Kỹ thuật) 

 

 Xem điểm Danh sách thi lại  

 

- Trung cấp KHÓA 2 - 69

 

 Xem điểm

 Danh sách thi lại  

 

- Trung cấp Khóa 67

 

 Xem điểm Cập nhật 18/08/2020 

 

- Trung cấp Khóa 61

 

 Xem điểm Cập nhật 18/08/2020  

 

- Trung cấp Khóa 63

 

Xem điểm Cập nhật 18/08/2020  

 

 - Trung cấp CNTTK10

 

 Xem điểm  

 

   

Theo dõi thường xuyên, điểm được cập nhật. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ  02543.844.444 - 0966.958.952(Thầy Luật) để được giải quyết.

 

 

 

KẾT QUẢ THI ĐỢT THÁNG 08/2020

( ĐỢT HỌC 1 - 2020)

 

 Thông báo

 

- Đại học liên thông K23

 

 Xem điểm  Cập nhật ngày 14/08/2020

 

- Đại học liên thông K25

 

 Xem điểm Cập nhật ngày 28/08/2020

 

- Đại học liên thông CĐ8

 

 Xem điểm

Cập nhật ngày 21/08/2020

 

- Kế toán trưởng K16

 

   

 

- .....

 

   

 

 

 

 

 


  

 

 

  

 

 

 

 

 

Các Tin Khác