Số người online :
636
Số lượt truy cập:
2950932


 

 

 

 


 

 Lớp sắp mở khai giảng  Ngày khai giảng  Nộp hồ sơ

 Trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS

 Tháng 08  Nộp hồ sơ hàng ngày

 Trung cấp chuyên nghiệp

Học Buổi tối thứ 6, Thứ 7, ngày chủ nhật

 Tháng 08  Nộp hồ sơ hàng ngày

 - Đại học liên thông từ trung cấp

- Đại học liên thông từ cao đẳng 

Tháng 08

 Nộp hồ sơ hàng ngày

 Kế toán trưởng 

Tháng 04 đến ngày 30/03/2020

Cao học Thạc Sỹ

Tháng 4

Tháng 10

  Nộp hồ sơ hàng ngày

 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao, Chuyên đề tin học, Tin học thiếu nhi

- Khai giảng ngày đầu tuần  Đăng ký học hàng ngày

 

 Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ đến Phòng tuyển sinh 02543.844444 hoặc 0979.875.712 (Thầy Tuấn) - 0901.543.032(Cô Tuyết) để được tư vấn giải quyết kịp thời nhất.

   

 

 

 

 + Ngày thi: 27/03/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 26/06/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A   (Nhấn vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấn vào đây)  
 + Ngày thi: 02/10/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ C (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 27/11/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ C (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 04/06/2017  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản (Nhấn xem điểm)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao (Nhán xem điểm)  
 + Ngày thi: 01/10/2017  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản (Nhấn xem điểm)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao (Nhán xem điểm)  
 + Ngày thi: 21/01/2018  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản  (Nhấn tải về)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 24/06/2019  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản  (Nhấn tải về)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 05/01/2020  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 26/07/2020  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 24/01/2021  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao (Nhấn tải về)  

                    

 

Theo dõi thường xuyên, điểm được cập nhật. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ  02543.844.444 - 0966.958.952(Thầy Luật) để được giải quyết.

Tổ chức thi lại Lớp Trung cấp K67 & K69 vào lúc 17 giờ 45 phút, ngày 29/01/2021.

 

 

 

KẾT QUẢ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

( ĐỢT HỌC 3 - 2020)

 

 Thông báo

 

 

- Trung cấp THCS Khóa 1 

 

   

 

- Trung cấp THCS Khóa 2 

 

   

 

- Trung cấp THCS Khóa 3

 

 

 

 

- Trung cấp THPT Khóa 67

 

Xem điểm 

Danh sách thi lại, học lại đợt tháng 10/2020: Nhấn xem

Cập nhật ngày 28/01/2021

 

- Trung cấp THPT Khóa 69

 

Xem điểm  Cập nhật ngày 28/01/2021 

 

- Trung cấp Khóa 61

 

Đã tốt nghiệp   

 

- Trung cấp Khóa 63

 

 Đã tốt nghiệp  

 

 - Trung cấp CNTTK67

 

Xem điểm  Cập nhật ngày 28/01/2021 

 

   

Theo dõi thường xuyên, điểm được cập nhật. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ  02543.844.444 - 0966.958.952(Thầy Luật) để được giải quyết.

 

 

 

KẾT QUẢ THI ĐỢT THÁNG 01/2021

( ĐỢT HỌC 3 - 2020)

 

 Thông báo

 

- Đại học liên thông K23

 

Đã tốt nghiệp   

 

- Đại học liên thông K25

 

Xem điểm 

Danh sách học lại: Nhấn xem 

 

Cập nhật ngày 28/01/2021

 

- Đại học liên thông CĐ8

 

 Xem điểm

Danh sách học lại: Nhấn xem

Cập nhật ngày 28/01/2021

 

- Kế toán trưởng K16

 

 Xem điểm Cập nhật ngày 23/01/2021 

 

- Đại học văn bằng 2 Tiếng Anh

 

   

 

 

 

 

 


  

 

 

  

 

 

 

 

 

Các Tin Khác