Số người online :
338
Số lượt truy cập:
1503714
Chi tiết tin


 

 

 

 


 

 Lớp sắp mở khai giảng  Ngày khai giảng  Hạn nộp hồ sơ

 Trung cấp chuyên nghiệp

 15/06/2018  Nộp hồ sơ hàng ngày

 - Đại học liên thông từ trung cấp

- Đại học liên thông từ cao đẳng 

15/06/2018

 Nộp hồ sơ hàng ngày

 Kế toán trưởng 

01/08/2018 đến ngày 30/07/2018

Cao học Thạc Sỹ

01/08/2018  đến ngày 30/07/2018

 Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao, Chuyên đề tin học, Tin học thiếu nhi

- Khai giảng ngày đầu tuần  Đăng ký học hàng ngày

 

 Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ đến Phòng tuyển sinh 02543.844444 hoặc 0979.875.712 để được tư vấn giải quyết kịp thời nhất.

   

 

 

 

 + Ngày thi: 27/03/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 26/06/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A   (Nhấn vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấn vào đây)  
 + Ngày thi: 02/10/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ C (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 27/11/2016  
- Điểm thi tin học trình độ A  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ B  (Nhấp vào đây)  
- Điểm thi tin học trình độ C (Nhấp vào đây)  
 + Ngày thi: 04/06/2017  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản (Nhấn xem điểm)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao (Nhán xem điểm)  
 + Ngày thi: 01/10/2017  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản (Nhấn xem điểm)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao (Nhán xem điểm)  
 + Ngày thi: 21/01/2018  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản  (Nhấn tải về)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 24/06/2019  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản  (Nhấn tải về)  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao  (Nhấn tải về)  
 + Ngày thi: 05/01/2020  
- Điểm thi tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao  (Nhấn tải về)  

                    

 

Theo dõi thường xuyên, điểm đang được cập nhật. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ  02543.844.444 để được giải quyết.

 

KẾT QUẢ THI ĐỢT THÁNG 09/2019

( ĐỢT HỌC 2-2019)

 
 - Lớp Trung cấp PT16D21(K46)   Đang cập nhật
- Lớp Trung cấp PT16D11 (K53)    Đang cập nhật
- Lớp Trung cấp PT18D12 (K67)  Xem điểm  
 - Lớp Trung cấp PT17D12 (K57)   Đang cập nhật  
 - Lớp Trung cấp PT17D13EC (K59)   Đang cập nhật  
 - Lớp Trung cấp PT18D11 (K61)  Xem điểm  
 - Lớp Trung cấp PT18D12 (K63)  Xem điểm  
 - Lớp Trung cấp PT17D13SW (CNTTK9)  Xem điểm  
 - Lớp Trung cấp PT18D21 (TRUNG CẤP K65-THCS)    Đang cập nhật  

 

   

Theo dõi thường xuyên, điểm đang được cập nhật. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02543.844.444 để được giải quyết.

 

KẾT QUẢ THI ĐỢT THÁNG 09/2019

( ĐỢT HỌC 2-2019)

 
- Lớp Đại học Liên Thông khóa 14    
- Lớp Đại học Liên Thông khóa 21    
- Lớp Đại học Liên Thông khóa 23  Xem điểm Đang cập nhật 
- Lớp Đại học Liên Thông khóa 16 (K21 Tân thành)    
- Lớp Đại học Văn bằng 02 Khóa 01    
- Lớp Đại học Liên Thông từ Cao đẳng K5    
- Lớp Đại học Liên Thông từ Cao đẳng K6    
- Lớp Đại học Liên Thông từ Cao đẳng K7 Xem điểm  Đang cập nhật
 


 

 

 


  

 

 

  

 

 

 

 

 

Các Tin Khác