Số người online :
20
Số lượt truy cập:
3010517

  

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - HỌC TỐI VÀ CUỐI TUẦN

 

 Giờ học Sáng:  7 giờ 45 phút  - 11 giờ 00 phút

 Giờ học Chiều:  13 giờ 45 phút  - 16 giờ 30 phút

Giờ học tối:  17 giờ 45 phút  - 21 giờ 00 phút

 

- Lớp Đại học Liên thông TC -  K25: Xem

 

- Lớp Đại học Liên thông CĐ - K8:  Xem

  

- Kế hoạch thực tập lớp K8 & LT25:  Xem

   

- Lịch học Giáo dục quốc phòng:  Xem

 

Thông báo: Tuần này.

 

- Môn Cô Loan học Thứ năm(15/4) và Thứ bảy(17/4).