Số người online :
184
Số lượt truy cập:
2918843

 

KẾ HOẠCH

THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ A, B, C
NĂM 2016

Nhằm mục tiêu quản lý việc tổ chức thi Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A, B, C đạt chất lượng cao, Trung tâm tin học Trường Trung cấp Chuyên Nghiệp Bà Rịa, thông báo kế hoạch thi năm 2016 như sau:

 1.     Kế hoạch:

ĐỢT THI

NGÀY THI

1

27/03/2016

2

26/06/2016

3

02/10/2016

4

15/01/2017

Đề nghị các CSLK sắp xếp thi cùng ngày theo kế hoạch nêu trên Ca thi được thống nhất như sau:

* Buổi Sáng:   Ca 1: từ 7 giờ 00 phút - đến 8 giờ 30 phút

                 Ca 2: từ 8 giờ 45 phút - đến 10 giờ 15 phút

                 Ca 3: từ 10 giờ 30 phút - đến 12 giờ 30 phút

* Buổi chiều:   Ca 4: từ 13 giờ 15 phút - đến 14 giờ 45 phút

                 Ca 5: từ 15 giờ 00 phút - đến 16 giờ 00 phút

 2.     Nội dung thi:

 Ø Lý Thuyết:

  - Trắc nghiệm:   Thời gian thi

    Trình độ A     75 phút    thang điểm: 30 %

    Trình độ B     60 phút    thang điểm: 30 %

Ø Thực hành:

     - Thi trên máy: Thời gian thi

       Trình độ A     90 phút     thang điểm: 70 %

       Trình độ B   120 phút      thang điểm: 70 %

 

                   TRÌNH ĐỘ A: (Gồm 3 phần)

* Chương trình đào tạo:

- Tin học cơ bản: (Windows XP + Winrar)

- MS-Word 2007 + MS-PowerPoint 2007

- MS-Excel 2007

          * Nội dung thi:   

- Lý thuyết:    

Kiến thức cơ bản Tin học đại cương & Excel.

      - Thực hành:  

         Window + Word + Powerpoint + Winrar

·   TRÌNH ĐỘ B:

* Chương trình đào tạo:

- MS-Access 2007

* Nội dung thi:

- Lý thuyết:    Kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu.

- Thực hành:  Table + Query + (Report + Porm        Wizard)

·   TRÌNH ĐỘ C:

* Chương trình đào tạo:

- Kỹ thuật Lập trình với MS-Access 2007

     * Nội dung thi:

     - Lý thuyết:Cơ sở dữ liệu + Phân tích thiết kế hệ thống

     - Thực hành:  Bài tập ứng dụng thực tế

·       CHUYÊN ĐỀ:

* Pascal:

- Lý thuyết: Kiến thức CT dữ liệu + Thuật tóan

- Thực hành: Giải quyết bài toán bằng ngôn ngữ lập trình

* Đồ họa:

- Thi trực tiếp trên máy (CorelDraw + Photoshop)

3.     Yêu cầu khi đăng ký:

          - Khi đăng ký phải nộp đầy đủ các lọai giấy tờ: Hình, Đơn xin dự thi, CMND photo (giấy tờ tùy thân có ảnh).

 

 

Trân trọng kính chào! 

Các Tin Khác