Số người online :
651
Số lượt truy cập:
2950947

         Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin Bà Rịa Vũng Tàu tiền thân là Trung Tâm Máy Tính Phước Thọ, hoạt động với mô hình dịch vụ dạy kèm tin học từ năm 1996 và trụ sở chính đặt tại 199 Cách mạng Thán Tám, Phường Phước Hiệp, Thị xã Bà Rịa.


          Ngày 05 tháng 01 năm 2001 theo quyết định số: 61/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho phép trung tâm Thành lập Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin Bà Rịa. 

 
Cơ sở cũ năm 1996

 

Trụ sở mới xây dựng năm 2005

             Ngày 28 tháng 08 năm 2009 được sự đồng ý của Bộ Giáo Dục & Đào tạo tại  công văn số: 7533/BGDĐT-TCCB; V/v thành lập Trường Trung Cấp CNTT Bà Rịa Vũng Tàu, theo mô hình chuyển đổi từ trường trung cấp nghề sang Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

               Ngày 18 tháng 09 năm 2009 trường chính thức nhận Quyết định của UBND tỉnh BRVT tại Cv số: 3193/QĐUBND. V/v cho phép thành lập Trường  Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin  Bà Rịa Vũng Tàu. 
   

             Theo Quyết định số 3475/QĐ.UBND của UBND tỉnh BRVT; V/v Công nhận Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin BRVT

              Là trường Trung cấp Chuyên nghiệp đầu tiên của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua 14 năm hoạt động đào tạo ngành tin học, Trường đã mở rộng thêm 6 cơ sở khắp các Huyện, Thị trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Hiệu Trưởng  
TS. Nguyễn Văn Việt

 

 

Với phương châm
"Quy  mô " không bằng " Tốc độ"

 


   Sơ đồ vị trí địa lý tỉnh BR-VT
Các chi nhánh hoạt động đào tạo của nhà trường

 

       Để đáp ứng nhu cầu cấp bằng tốt nghiệp phù hợp với ngành nghề đa dạng hiện có, đáp ứng năng lực đào tạo ngày càng phát triển, vào đầu năm 2014 được sự cho phép của UBND tỉnh BR-VT theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND  Trường đã được đổi tên thành “Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa”.